Page Title Bg

DSDG Advocaten

Tarieven

RECHTSBIJSTAND & PRO DEO


Vaak verliest men uit het oog dat er in vele gevallen kosteloos een beroep kan worden gedaan op een advocaat, bijvoorbeeld naar aanleiding van een schadegeval of verkeersongeval.
Rechtsbijstand kan verzekerd worden via een afzonderlijke polis, maar is vaak inbegrepen in een andere polis zoals een auto-, familiale- of brandverzekering. Onze kosten en erelonen zullen dan in principe integraal gedragen worden door uw verzekeraar.
We bekijken de polis graag samen met u om na te gaan of de rechtsbijstand al dan niet gewaarborgd is. Ons kantoor verzorgt evenzeer pro deo dossiers voor cliënten die voldoen aan de voorwaarden zoals door het Bureau voor Juridische Bijstand opgelegd.
Meer info vind je hier.

ERELONEN

Het ereloon wordt, behoudens uitdrukkelijk anders gemaakte afspraak, berekend aan de hand van een uurtarief. Een eerste consultatie of advies kost 50,00 € (incl. BTW)
Het gebruikelijke uurtarief bedraagt 100,00 € per effectief gepresteerd uur. Aparte afspraken kunnen gemaakt worden naargelang de omvang, de hoogdringendheid en de complexiteit van het dossier.
Sedert de invoering van de BTW plicht per 1 januari 2014 dienen advocaten de tarieven voor ereloon en onkosten te verhogen met 21% BTW.

GERECHTSKOSTEN

De gerechtskosten, zoals de kosten van de gerechtsdeurwaarder of griffierechten, worden aangerekend aan kostprijs.

KANTOORKOSTEN

Volgende kosten worden aangerekend:
- openen dossier: 40,00 €
- briefwisseling: 10,00 €/brief
- procedurestukken/dactylografie: 10,00 €/bladzijde
- kopieën: 0,40 €/bladzijde
- verplaatsingen: 0,50 €/km
Sedert de invoering van de BTW plicht per 1 januari 2014 dienen advocaten de tarieven voor onkosten te verhogen met 21% BTW. Dit geldt zowel voor particulieren als bedrijven.
Sinds 1 januari 2008 heeft een winnende partij in een proces het recht om (een deel van) het ereloon en de kosten van zijn advocaat te laten vergoeden door de verliezende partij. Het is evenwel de rechter die zal oordelen over de toekenning hiervan. De bedragen kan men terugvinden in het K.B. van 26 oktober 2007.

Contacteer ons vandaag nog

Tel: +32(3)888 52 82
Fax: +32(3)888 52 83

Stuur ons een mail

Brigitte : brigitte@dsdgadvocaten.be
Raf: raf@dsdgadvocaten.be