Page Title Bg

DSDG Advocaten

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE DIENSTEN INFORMATIEWET

 • U vertrouwt uw dossier toe aan meester Raf De Schepper of meester Brigitte De Groot binnen het kantoor DSDG-advocaten.
 • Beide advocaten zijn advocaat in België en ingeschreven aan de balie van Antwerpen, die ressorteert onder de Orde van Vlaamse Balies. De gedragsregels van de advocaten worden bepaald door de voornoemde balie Antwerpen en de Orde van Vlaamse Balies.
 • Het kantoor van de advocaten is gevestigd te 2840 Reet, Molenstraat 42/1. Meester De Schepper heeft een bijkantoor te 2840 Rumst, Nijverheidsstraat 19B en meester De Groot te 2850 Boom, Van Leriuslaan 138.
 • Mr. Raf De Schepper oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van een EBVBA. Zijn EBVBA heet ADVOCATENKANTOOR RAF DE SCHEPPER – BTW nr. BE 0892.590.634 met zetel te 2840 Rumst, Nijverheidsstraat 19B.
 • Mr. Brigitte De Groot oefent haar beroep van advocaat uit onder de vorm van een EBVBA: t.w. EBVBA BRIGITTE DE GROOT ADVOCAAT – BTW nr. BE 0811.360.557 met zetel te 2850 Boom, Van Leriuslaan 138.
 • De beroepsaansprakelijkheid van beide advocaten is verzekerd bij NV AMLIN EUROPE, Koning Albert II-laan 9 te 1210 BRUSSEL. De polis die de beroepsaansprakelijkheid van de advocaten verzekert verleent dekking voor dienstverlening in de hele wereld door de advocaat vanuit een in België gevestigd kantoor, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.
 • U kan bij DSDG-advocaten terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij onderhandelingen, bemiddelingen en bijstand bij geschillen voor de rechtbanken in heel België en voor alle buitenlandse rechtbanken, eventueel in samenwerking met onze buitenlandse correspondenten.
De overeenkomst aangegaan tussen de behandelende advocaat is onderworpen aan het Belgische recht.
Eventuele betwistingen vallen onder de bevoegdheid van het vredegerecht van het kanton Boom of de rechtbanken van Antwerpen.
Voor informatie of bij klachten kan u de advocaten bereiken:

 • via post op het adres: Molenstraat 42 bus 1 te 2840 Reet,
 • via telefoon op het nummer: 03/888.52.82
 • via fax op het nummer: 03/888.52.83,
 • via e-mail op resp. raf@dsdgadvocaten.be en brigitte@dsdgadvocaten.be

Contacteer ons vandaag nog

Tel: +32(3)888 52 82
Fax: +32(3)888 52 83

Stuur ons een mail

Brigitte : brigitte@dsdgadvocaten.be
Raf: raf@dsdgadvocaten.be